Forretningsudvikling med fokus på

bedre bundlinie og vækst

Ring på +45 26 75 49 18 eller send en mail til Klaus Haltrup på Kh@gordios.dk

Du er her: Forside

Gordios Business Building

 

Gordios Business Building er specialister i detailmarkedet og har fokus de salgs- og marketingmæssige udfordringer med det formål at udvikle forretningen – skabe vækst, bedre resultat i top- og bundlinien samt en styrket konkurrenceevne.

 

Gordios Business Building er eksperter i at optimere resultaterne i SANDHEDENS ØJEBLIK – dvs. alle relationer og indsatser i samarbejdet mellem leverandører og detailhandlen - fra hovedkontererne, over butikkerne og til påvirkningen af slutkunden, når de træffer deres valg i sandhedens øjeblik.

 

Vores spidskompetencer ligger indenfor : Marketing Management i detailmarkedet, Trade Marketing Management, Category Management, Key Account Management, Key Store Management, Shopper Insight - og optimere sammenhængen mellem alle disse begreber.

 

En effektiv afsætningsorganisation

Med forståelse for et dynamisk detailmarked sætter Gordios Business Building fingeren på de vigtigste indsatsområder, tilfører de aftalte løsninger - kompetencer, optimerede processer og nødvendige værktøjer - og sikrer, at det bliver implementeret i hverdagen.

Søg:


Kontakt os gerne

Effektiv salgskommunikation og teameffektivitet

Vi har den tilgang, at det er mennesker, der skaber resultater – og ikke virksomheder!

Derfor er en den menneskelige forståelse og relation helt afgørende - både internt og eksternt - og derfor er Gordios associeret samarbejdspartner med Insights Danmark

 

Her kan vi med Insights Discovery Personprofilen og hele den tilhørende værktøjskasse arbejde med den menneskelige indsigt og forståelse, der kombineret med Gordios rationelle værktøjskasse vil sikre en højere grad af teameffektivitet samt en mere effektiv salgskommunikation og relationsopbygning.

Ændre adfærd i praksis

De fleste virksomheder er gode til at udarbejde visioner og overordnede målsætninger – men udfordringen er ofte at få tingene til at ske i praksis.

 

Hvis vi skal have medarbejdere og teams til at udvise den rette adfærd må vi sikre, at de nødvendige forudsætninger i form af kompetencer, værktøjer, processer og holdninger er tilstede – og herefter kræves træning, opfølgning, motivation og fastholdes for at få tingene til at ske i hverdagen.

 

Det er vores opgave at hjælpe med denne udfordring og sikre, at virksomheden opfylder sine målsætninger på både kort og lang sigt.

Tæt samarbejde med vores kunder

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder - og vi har fingeren på pulsen omkring de ændringer og muligheder, der opstår i et særdeles dynamisk og konkurrencepræget marked.

 

Med afsæt i jeres udfordringer og målsætninger afdækker vi indsatsområderne og gennemfører efter behov en målrettet træning og løbende sparring med fokus på, at de tilførte kompetencer bliver anvendt i praksis – og målsætningerne indfries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksterne links

Gordios - Jernbanegade 27 - DK - 6000 Kolding, Denmark - Tel +45 2675 4918 - Mail Kh@gordios.dk